A9: 104


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

          Notarum Explicatio

A.         Åkelstad             3 heman.
1.          Skatteheman                         21 örß land   
B.         Vtsäde det ena åhret              26 1/4 tunna
C.         Det andra åhret                     19 1/16 tunna
D.         Obrukat åker                        1 3/4 tunnor
E.          Höö till                                 83 laß

2.          Academiens heman               10 örß land
             Vtsäde det ena åhret             12 3/8 tunnor
             Det andra åhret                     9 1/4 tunnor
             Obrukatt åker                       7/8 tunnor

3.          Academiae heman, lijka i
             ortaal1 och ägor med 2.

             Skog och mulebeet till nödtorften.

             Hård valdz höö till huardera aca-
             demiae hemanet                     39 laß

(Karttext:)

Suag iord
Suag iord
Ystads ägor
Kogstad ägor
Lind
Lind
Grundiord
Lher mylla
Lheer mylla
Grundiord
Lheer mylla
Hård vald.
Lheer mylla.
Lheer mylla
Grund jord
Hård vald.
Lheer mylla.
Lheer mylla.
Hård waldz eng.
Wååsa ägor

1 D.v.s. öretal