A9: 105


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

          Notarum Explicatio

             Deße efterskrefne wtiorder liggia vidh
A.         Eßpestad, men byens ägor ähra eij affmätte.
B.         Den första vtiorden        2 öreß land.   
C.         Vtsädhe det ena åhret            2 1/8 tunna
D.         Det andra lijka
E.          Höö till                                  5 laß

             Den andra vtiorden                3 örß land
F.          Det ena åhrß vtsädhe             2 1/4 tunna
G.         Det andra åhret till                  2 tunnor
H.         Höö till                                   5 laß

             Den tridie vtjorden                 2 örß land
J.          Vtsädhe det ena ähret1           2 1/2 tunna
K.         Obrukat åker                         3/4 tunna
L.          Höö till                                  10 laß

             Den fierde vtjorden                1 2/3 örß land
M.        Vtsädhe bådhe åhren              4 tunnor
N.         Höö till                                   4 laß

(Karttext:)

Lind
Hård vald
Starr
Starr
Scala ulnarum.        
1 D.v.s. åhret