A9: 106-107


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.      Skiefftuna sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Suurstadh            3 heman
             Dett första frelßeheman    8 öreß land           
B.         Vtsäde det ehna åhret       7 1/2 tunna
C.         J wreten                           1 5/8 tunnor
D.         Dett andra åhret               7 3/8 tunnor
E.         J wreeten                          2 tunnor
F.         Höö vid byn till                 29 laß
G.         Een slotthaga till              2 laß

             Dett andra skattheman      14 örß land
             Vtsädhe det ena åhret       13 1/8 tunna
H.         J wreten                            2 tunnor
             Dett andra åhret                12 7/8 tunnor
J.          J wretena                          2 tunnor
             Höö vid byn till                 53 laß
   
             Dett tridie skatthemman    10 örßland
             Vtsäde det ena åhret         9 3/8 tunnor
             Dett andr åhret                  9 2/8 tunnor
K.         I wreten                             2 tunnor
             Höö till                              36 laß

             På vtiorden i Stenstad till denne gården
             sååß det ehna åhret           2 1/4 tunnor
             Dett andra åhret                1 11/16 tunnor
             Höö till                             5 laß

             Ähn een vtiord, belägin i Eßpestad,   2 örßland
             annoterat med B och ähr affrijtat folio 105
             Skog till ved och gertzl, mulebet till nödtorften.

(Karttext:)

Gotterstads ägor
Hårdvald
Walla ägor
Sand mylla
Lheer mylla
Leer mylla
Hårdvald
Starr
Lheer mylla
Sand mylla
Eßbestad ägor.
Scala ulnarum.