A9: 108


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

          Notarum Explicatio

A.         Walla             3 gårdar
1.          Skattehemmanet              28 örßland           
B.         Vtsädhe det ena åhret       24 tunnor
C.         Det andra ährß1 vtsädhe lijka
D.         Höö till                             97 laß

2.          Skatteheman                     6 örßland
             Vtsäde det ehna åhret       5 1/8 tunna
             Dett andra åhret lijka
             Höö till                             21 laß

3.          Frelßeheman                    15 örßland
             Vtsädhe det ena åhret       12 7/8 tunna
             Den andra åhrß vexten lijka.
             Höö till                             52 laß

             Skog och mulebeet ganska lijthet

K.         Kalftäppa

(Karttext:)

Närtuna bynß ägor
Hård valdh
Dyengen
Starr
Sandmylla
Lheermylla
Gotterstad ägor
Sand mylla
Lheer mylla
Leehambra ägor.
Suurstad ägor
Hård valdz engh, Lilleengen.                                          
1 D.v.s. åhrß