A9: 109


(Rubrik:) Skiefftuna sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Gränby ett skattetorp, ligger till Hälgååby.
B.         Vtsädhe deet ehna åhret      6 1/2 tunna
C.         Dett andra åhret                 5 tunnor
D.         Höö till                               5 laß

(Karttext:)

Sand iord
Sandmylla
Hård vald
Hälgåby ägor
Sand mylla
Berby ägor
Scala ulnarum.