A9: 110-111


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skiefftuna sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Bärby                    4 gårdar         
1.         Skattehemman                          9 3/4 örß land
B.        Vtsädhe det ena åhret                9 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                         8 3/8 tunnor
D.        J vreeten                                   7/8 tunnor
E.        Höö vid byn till                          23 laß
F.        På store engen vid Hälgåby till    20 laß
G.        En eng på Fasta Vißnarna till     30 laß

2.         Skatteheman                             13 öreßland
            Vtsädhe det ena åhret                13 1/4 tunna
            Det andra åhret                         11 5/8 tunnor
            J vreten                                      7/8 tunnor
            Höö vid byn till                          32 laß
            En vtiord belägin i Eßpestad,       1 2/3 örßland
            annoterat med M och N, ähr affrijtat folio 105.

3.         Croneheman                              12 3/4 öreß land
            Vtsädhe det ena åhret                12 5/8 tunnor
            Det andra åhret                          11 tunnor
            J vreten                                      1/2 tunna
            Eng vid byn till                            30 laß
            Een fiel på Hälgåby engen           2 laß

4.         Academiae heman, lijka i örtaal, åker och eng.
            Een fiel på Hälgåby ängen           2 laß
            J vreterna                                   2 tunnor

            Skog och mulebeet ganska lijthet.

(Karttext:)

Småå starr.
Lher mylla
Hälgååby ägor
Norengen
Hård vald
Leer mylla
Lilla Ååby ägor
Lheer mylla
Lißleby ägor
Grund jord
Lher mylla
Lheer mylla
Grund iord
Lheermylla
Lheer mylla
Stoor Ååby ägor.  
Ler mylla.
Hård vald.
Suag iord
Hård vald
Starr
Örßengen
Gotterstad ägor.
Starr
Scala ulnarum