A9: 112


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Hälgååby 1 skatteheman                24 öreß land
B.        Vtsädhe det ena åhret                    27 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                             24 tunnor
D.        Eng vid byn till                               46 laß
E.         J fiällerne på Hälgåby Stoor engen  5 laß

            Skog till ved och gertzl, lijthet mulebeet.

            Gränby torpet kommer denna byn till
            och ähr specificerat folio 109.

F.         Duger till åker.
G.        Obrukat åker.

(Karttext:)

Suag iord
Sand mylla.
Hårdvald
Suag iord
Sand mylla
Hård vald
Hårdvald
Lilla Åby ägor.
Suagjord
Berby ägor