A9: 113


(Rubrik:) Skiefftuna sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Skoby 1 cronehemann
B.        Wtsädhe deet ehna åhret                23 tunnor
C.        Obrukatt i deet gärdet                    1 tunna
D.        Det andra åhret                              14 tunnor
E.         Obrukat i det gärdet                       6 tunnor
F.         Höö vid byn till                              18 laß
            En engeß fiell på Krokstad engen till    7 laß
            huilken ähr noterat med R folio              122

(Karttext:)

Sånd mylla
Nibla ägor
Sandmylla
Lheer mylla
Sånd mylla
Leer mylla
Sand mylla
Sand mylla
Bijstad ägor
Starr botn.
Bårstad ägor
Scala ulnarum.