A9: 114-115


(Rubrik:) Semminghund<ra>tz häradt.        Skiefftuna sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Slomstadh                                      2 heman
1.         Frelßeheman                                  6 2/3 örß land 
B.        Vtsädhe det ena åhret                     14 5/8 tunnor
C.        J vreten                                          1 1/2 tunna
D.        Vtsädhe det andra åhret                 14 tunnor
E.         J vreten                                          7/8 tunnor
F.         Höö vid byn till                              26 laß
G.        På Qued engen i fieller till                8 laß

2.         Skatteheman                                  3 1/3 örß land
            Vtsädhe det ena åhret                     7 3/8 tunnor
H.        J vreten brukat 1/4 tunna, obrukat    1 1/2 tunna
            Vtsädhe det andra åhret                  7 tunnor
J.          J vreeten                                        3/4 tunnor
            Eng vid byn till                                14 laß
            J fiellerne på Quedängen               4 laß

            Skog till ved och gertzl, mulebeet till nöd torften

R          komer prästebolet till, specificerat folio 100
X          kommer kommer klockarbolet till, specificerat folio ibidemK.        Östad                3 heman
3.         Bußgården ähr academiae heman   7 örß land
L.         Vtsädhe det ena åhret                    7 1/4 tunna
M.        Det andra åhret                             7 tunnor
N.         Höö vid byn till                             15 laß
O.         Af fiellerna på Quedengien            8 laß
P.         J vreten                                         1/2 tunna

4.         Frelßeheman                                 16 örß land
            Vtsäde det ena åhret                     16 3/4 tunnor
            Det andra åhret                             16 1/4 tunna
            Höö vid byn till                              35 laß
            Af fiellerne på Quedengen              15 laß
Q.        J wreeten                                       1/2 tunna

5.         Skatteheman                                  6 örß land                                                          
            Vtsädhe det ena åhret                    5 1/2 tunna
            Det andra åhret                              5 1/8 tunna
            Höö af engierne vid byn                 13 laß allenast
T.         J vreterna                                       3/4 tunnor

            Här inne ähr een skattevthiord        3 örß land
            huilken kommer frelße bonden i Slomstad
            till, och haar denne vtiorden tägskiffte
            allenast i the gärderna som ära note-
            rade med P, vtsädhe huardera åhret
S                        2 3/8 tunnor, S j fiellerna på Quedängen
            allenast till            6 laß .

            Skog och muleebethe lijthet.

(Karttext:)

Grund jord
Leer mylla
Grund iord
Sandmylla
Sand mylla
Leer mylla.
Grund jord
Lheer mylla
Lheer mylla
Lind
Grund iord
Leer mylla
Grund iord
Leer mylla
Präste ägorne           
Leer mylla
Lheer mylla.
Lheer mylla.
Lißeby ägor.
Hård vald
Leer mylla
Hårdvald
Hårdvald
Hårdvald
Scala ulnarum.