A9: 116


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Kiädbole                1 skattetorp.
            Ligger till Fröby i Skiefftuna sochn.
B.        Vtsädhe det ena åhret                     3/4 tunnor
C.        Det andra åhret                              1/2 tunna
D.        Starrhöö till                                    20 laß
E.         Denne eng brukaß till Fröby           10 laß

            Skog, mulebeet och fijske vatn till nödtorften.

(Karttext:)

Starr
Starr
Örsiön
Starr