A9: 117


(Rubrik:) Skiefftuna sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Fröby 1 skatteheman                     12 örßland
B.        Vtsädhe det ena åhret                    12 tunnor
C.        Det andra åhret                             10 tunnor
D.        Höö vid byn till                              36 laß
            En eng vid torpet till                       10 laß
            huilken ähr noterat med E folio 116.
            Skog till ved gertzl, mulebet til nödtorften.

(Karttext:)

Tibella ägor
Åby ägor.
Starr
Leer iord
Hårdwald
Ler mylla
Vltuna ägor
Leeriord
Leer mylla
Vltuna ägor
Scala ulnarum.