A9: 118-119


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skiefftuna sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Åhnstadh                     5 hemman
1.         Skatteheman                8 öreßland
B.        Vtsädhe det ehna åhret                  12 7/8 tunna
C.        J vreten obrukat                             3/4 tunna
D.        Deet andra åhret                           10 5/8 tunnor
E.         J vreten                                         3 tunnor
F.         Engeßhöö till                                 30 laß
G.        Een slothaga till                              4 laß

2.         Frelßeheman                                 8 örß land
            lijka i åker och engh.
H.        J vreten                                         4 tunnor
J.         Een slothaga till                              6 laß

3.         Frelßeheman, lijka j örtaal, åker och eng.
K.        J vreeten dett ena åhret                  2 1/4 tunna
L.         J vreten det andra åhret                 3 1/4 tunna
M.       Slottehagar till                                7 laß

4.         Frelßeheman                8 örß land
            lijka i åker och eng
N.        J vreten det ena åhret                    3 1/2 tunna
O.        J vreten det andra åhret                 3 tunnor
P.         En slotthaga till                              6 laß

5.         Skatteheman                4 örß land
            Vtsädhe det ena åhret                    6 3/8 tunna
Q.        J wreten obrukat                            1/4 tunna
            Det andra åhret                              5 5/16 tunnor
R.        J vreterna                                       2 1/2 tunna
            Höö vid lijka till                            15 laß
S.         Een slottehaga                               2 laß

            Skog till ved och gertzl, mulebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Vltuna ägor
Sand mylla
Hård vald
Små starr
Hård vald
Leermylla
Hård vald
Hård vald
Starr
Sand mylla
Hård vald
Leer mylla
Sand mylla
Sand mylla
Lind
Ler mylla
Leer mylla
Sand mylla
Lheer mylla
Lheer mylla
Leer mylla
Lheer mylla.
Bårstad ägor
Lind
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Lind
Hårdvald
Sand mylla
Sandmylla.
Sandmylla.
Leer mylla
Wåålstad ägor
Scala ulnarum.