A9: 12

(Rubrik:) Dannerijdz skieplag


A.       Åffwa 1 skattehemman 11 öres land
B.       Vtsäde i wästre gärdet                     13 tunnor
D.       J wrethen                                        1 1/4 tunna
C.       J östre gärdet                                  12 tunnor
E.       J wretherna                                      1 tunna
J.        Starr engh till                                    78 lasH.       Ytther by    1 skattehemman            10 örs<l>and
           Vtsäde i B                                       11 3/4 tunnor
G.       J wretherna                                      1 1/2 tunna
           Wtsäde i C                                      11 tunnor       
F.       J wretherna                                       1 1/2 tunna
J.        Starr ehngh                                         72  laß
          Thill denna by ähr skogh och mulebete till nöd-
           torften.
           Sqwalteqwarn som går höst och wåår    1
           kommer bådha gårdarna till.

(Karttext:)

Lheerjord
Lind
Jälla äghor.
Tibbela ägor
Lheerjord
Småstar
Grundjord
Starr
Leerjord
Grundjord
Lerjord
Starr
Starr
NB
Starr
Nääsby ägor
NB