A9: 120


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Vltuna                          3 gårdar
1.         Academiae                                   8 1/3 tunna
B.        Vtsädhe det ena åhret                   10 9/16 tunnor
C.        Det andra åhret lijka
D.        Höö till                                         31 laß

2.         Academiae heman
            lijka i örtaal, åker och engh.

3.         Skatteheman                7 örß landh
            Vtsädhe det ena åhret                   5 7/8 tunnor
            Deet andra åhret lijka
            Höö till                                        26 laß

            Skog till wed och gertzl, mulebethe till
            nödtorften.

(Karttext:)

Bållstad ägor
Starr
Enberga ägor
Starr
Hårdvald
Leermylla
Hårdvald
Fröby ägor
Hård vald
Lheer mylla
Leer mylla
Lheer jord
Leer jord
Lheer mylla.
Hård vald.
Ånstad ägor