A9: 122-123


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.      Wydbo sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Kroockstadh                                  4 heman
1.         Frelseheman                                12 öreß land
B.        Vtsädhe dett ena åhret                  17 3/8 tunnor
C.        J wreten                                       1/4 tunna
D.        Dett andra åhret                           13 3/4 tunnor
E.        J vreterna                                      4 1/2 tunna
F.        Höö vid byn till                             58 laß
G.        En fiell ibidem till                            6 laß

2.         Frelßeheman                                10 2/3 öreß land
            Vtsädhe det ena åhret                   15 7/16 tunnor
            Det andra åhret                            12 1/4 tunna
H.        J den ödelagda vreten                    1 1/2 tunna
            Höö vid byn till                             52 laß
J.          En fiel ibidem till                            5 laß

3.         Croneheman                                  5 1/3 öreß land
            Vtsädhe det ena åhret                    7 3/4 tunnor
            Det andra åhret                              6 1/8 tunna
K.        J vreten                                          1 tunna
            Höö vidh byn till                             25 laß
L.         Een slotthaga till                              3 laß

4.         Skatteheman                                  12 öreß land
            Vtsädhe det ehna åhret                   17 3/8 tunnor
            Det andra åhret                              13 3/4 tunnor
M.        J vreten                                          1/2 tunna
            Höö till                                           58 laß

N.        Tuenne fiellar, kommer Vidbo prästebool till      25 laß
O         kommer klockaren i Vidbo och Hußby till lijka  4 laß
P.         kommer klockaren i Hußeby allena till               1 tunna
Q.        Bettz haga, kommer hele byn till j Krookstad.
R.         En fiel, kommer Skoby till,               7 laß
             och ähr specificerat folio 113.

(Karttext:)

Hårdvald
Hußeby ägor
Hård vald
Hielmstad ägor
Lheer mylla
Vackerbärga ägor
Suag iord
Leer mylla
Starr
Hårdvald
Grund iord
Leer mylla
Starr
Leer mylla
Norby åån.
Grund jord
Lheer mylla
Tibble ägor
Starr
Lheer mylla
Norby ägor
Grund iord
Starr
Leer mylla
Grundjord
Nybbla ägor.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Författad år 1638 af Thomas Christiernsson