A9: 124


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Nibbla                                         2 heman
1.         Cronehemman                             9 öreß land
B.        Vtsädhe dett ena åhret                 11 1/4 tunna
C.        J vreeten                                      2 1/2 tunna
D.        Dett andra åhret                           7 3/4 tunna
E.        J vreterne                                     2 1/8 tunnor
F.        Höö till                                         43 laß

2.         Croneheman    lijka i örtaal,
            åker och eng.
            J wreten det ena åhret                  2 1/2 tunna
G.        Deet andra åhret j vreterne           2 tunnor
H.        Obrukatt åker                              1/2 tunna
J           kommer hele Bijstad byn till         62 laß
K.        Obrukat åker, kommer bådhe bönderne till i Bijstad    1 tunna
L.         Obrukat åker, kommer prästebolet till                         1 tunna
M.        Hiulquarn, kommer 1 till, gåår höst och våår
N.        En squalta, kommer 2 till, gåår höst och våår

(Karttext:)

Norby åån
Små starr
Starr
Krokstad ägor
Små starr
Norby ägor
Sand mylla
Hårdvald
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Små starr
Hård vald
Leer mylla.
Lheer mylla.
Sand mylla.
Sand mylla.
Små starr
Sand mylla
Skooby ägor
Lher mylla
Lheer mylla
Hårdvald
Norby ägor
Bystad ägor.
Scala ulnarum.