A9: 125


(Rubrik:) Wydbo sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Ryckeby                                      4 gårdar
1.         Frelßehemman                             8 öreß land
B.        Vtsäde det ena åhret                    8 1/4 tunna
C.        J wreterne                                   2 1/8 tunna
D.        Det andra åhret                            7 3/4 tunnor
E.        J vreten                                        2 tunnor
F.        Höö till                                        29 laß

2.         Croneheman        lijka i örtaal, åker
            och eng.
G.        J wreten det ena åhret                  2 1/8 tunna
H.        Det andra året i vreten                 1 tunna
J.         Een squalta, gåår höst och våår, ähr frelßebondenß

3.         Croneheman        lijka i örtaal, åker
            och engh.
K.        J wreten det ena åhret                  1 1/2 tunna
L.         J vreten det andra åhret                5/8 tunnor

4.         Croneheman        lijka i örtaal, åker
            och eng.
M.        J vreten                                        5/8 tunnor
             Detta hemanet är nu ödelagdt, och the
             andra bådhe cronehemanen bruka dheß
             åker och eng halfparten huarthera.

             Skog till ved och gertzl, mulebeet och fiske-
             vatn till nödtorften.

(Karttext:)

Starr
Norby siöön
Valckhammaren hård vald
Starr
Starr
Norby ägor
Starr
Lheer mylla
Grund jord
Bijstad ägor
Hård vald
Lher mylla
Lheer mylla.
Leermylla
Lheer mylla
Hård vald
Suag iord
Suag iord
Häst berge
Lher mylla
Bottlööt egor
Berby ägor
Lheermylla
Karby ägor