A9: 126-127


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Wydbo sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Bystadh                                       3 heman
1.         Prästeboolet                                16 öreß land
B.        Vtsäde det ena åhret                    26 1/2 tunnor
C.        J wreten                                       3 1/4 tunna
D.        Det andra åhret                            21 tunna
E.        J vreten                                        2 1/2 tunna
F.        En åker fiell serdeleß till prestebolet    1/2 tunna
G.        Den andra fiellen till prästebolet         1 1/2 tunna
H.        Höö vid byn till                            56 laß
            Obrukat åker vid Nibla noterat med L folio 124
            På Nybla engen, huilken ähr noterat med J
            folio 124, höö till                          31 laß
            Tuenne engeß fieller på Krokstad engen noterade
            med N folio 122 till                      25 laß

2.         Frelßeheman                                8 örß land
            Vtsädhe det ena åhret                  13 1/4 tunna
J.          J wreten                                      1 tunna
            Vtsäde det andra åhret                10 1/2 tunna
K.        J vreeten                                      1 ½ tunna
L.         Obrukatt åker                             3/4 tunnor
            Obrukatt åker vid Nibbla, noterat med K folio <124>   1/2 tunna
            Höö hemma vid byn till                25 laß
            På ängen vid Nibbla, huilken är noterat med J
            folio 124, till                                15 laß

3.         Danvijckzheman                           lijka i örtaal
            åker och eng.
M.        J vreten det ena åhret                   1 tunna
N.        J vreten det andra åhret lijka.
O.        Obrukat åker                                3/4 tunna
            Obrukatt åker vid Nibbla, noterat med K folio 124
P.         Een hiulquarn, kommer prästebolet till,
            gåår höst och våår, dock sellan om hösten,
            förty thet ähr eet ringa fall ther till.

            Till byn ähr ganska lijthet skog och mulebeet,
            men till prästeboolet ähr lagdt een skogzfiell
            jn på långa ååsen till vedh och gertzl.

Q.        Klockarboole
R.         Vtsäde det ena åhret                    1/2 tunna
S.         Deet andra åhret                          1/4 tunna
            Een fiell på Krookstad engen till    2 laß
            huilken ähr noterat med O            folio 123.

(Karttext:)

Nibbla ägor.
Suag iord
Skoby ägor
Lheer mylla
Grund iord
Leermylla
Suagjord
Norby ägor
Små starr
Grund jord
Grund iord
Lheermylla
Suagiord
Lheermylla
Lheermylla.
Lheer mylla
Grund iord
Starr
Hård vald.
Lher mylla
Rijckeby ägor
Widbo kiörkia
Golna ägor
Suag jord
Starr
Tompten.
Stoorbole ägor
Suagiord

(Senare anteckning:)

Häraf är klåckarbolets åkertäppor afcopierade år 1771 af K. L.