A9: 128


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Stoorboole ett croneheman.
B.        Vtsädhe det ena åhret                   4 1/2 tunna
C.        Dett andra åhret lijka
D.        J vreten                                        1/2 tunna
E.        Höö till                                         20 laß 

            Skog och mulebeet lijthet.

(Karttext:)

Bijstad ägor
Lheer mylla
Lheer mylla
Starr
Wååsa ägor
Scala ulnarum.