A9: 129


(Rubrik:) Wydbo sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Boot lööt ett skattetorp                 2 2/3 örß land
B.        Vtsädhe det ena åhret                   4 1/2 tunna
C.        Dett andra åhret                           3 3/4 tunnor
D.        J vreeten                                       3/4 tunnor
E.         Höö till                                         7 laß

            Denne åker ligger invthij Karby gierde i fiel-
            letaal.    Engen kommer ochså Karby till,
            men i henne haar thet efter sit örtaal täg-
            skiffte.

(Karttext:)

Ryckeby ägor
Leer mylla
Karby ägor
Lher mylla
Små starr.