A9: 13

(Rubrik:) Täby sockn.


A.       Åkerby 1 skattehemman                          7 öres land
B.       Vtsäde det ena åhret                                9 tunnor
C.       Det andra åhret                                       8 tunnor 
D.       Hårdwaldz ehngh                                    24 laß
          
Thill denne gården ähr en vt jord som ligger i Ehenestad
           gärde, hwilken ähr noterat med G och F. 3 örland
E.        Vtsäde i E                                              4 tunnor
F.        J F vtsädhe                                             3 tunnor
G.       Hård waldz ehngh till vt jorden                14 laß
           Till Åkerby ähr skogh och mulebete efter nödtörften,
           fiskewatn intet.

(Karttext:)

Leerjord
Lybby äghor.
Ehnestad ägor.
Lherjord.
Hård waldz engh
Eenstad åker.
Scala ulnarum