A9: 130-131


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Widbo sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Opengie ett skatteheman               24 örß land
B.        Vtsädhe det ena åhret                   24 1/2 tunna
C.        J vreeten                                       1 1/2 tunna
D.        Dett andra åhret                            23 tunnor
E.         J vreten                                        1 3/4 tunnor
F.         Höö till                                         50 laß

            Skog till vedh och gertzl, mulebethe till nödtorften.

(Karttext:)

Karby ägor
Små starr
Ekie ägor
Lheer mylla
Lheer mylla
Nederängie ägor
Leer mylla.
Lheer mylla
Suag iord
Grund iord
Lheermylla
Suag iord
Hårdvald
Lheer mylla
Lheer mylla
Starr
Suag iord
Suag iord
Suag iordh
Hårdvald