A9: 132


Geometrisch
afritningh och calculation
öfwer
Siwhundratz häradts
skatte- och cronohemmann
medh des akers1 och engz rätha
qvantitet och qualitet
afmätat, rijtat och calculerat
anno 1638
aff

Skiädrij sochn                  foli<o> 133
Huseby sochn                  folio      161
Röödz sochn                    folio     165
Estare sochn                   folio     173

Rimbo och Fasta sochner ähre af Swen Månßon afmätne.


Thoma Christiernßon     


1 D.v.s. åkers