A9: 134-1351


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.        Skiädrij sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Wästre Lädinge                             3 gårdar
1.         Skatteheman                                 9 örß land  
B.        Vtsädhe det ena åhret                   15 3/4 tunnor
C.        Det andra åhret                            12 3/8 tunnor
D.        J vreeten                                        1 tunna
E.         Eng till                                         50 laß

            Ett ödelagt quarnstelle till thenne gården

2.         Skatteheman                                  4 örß land
            Vtsädhe det ena åhret                    7 tunnor
            Det andra åhret                            5 ½ tunnor
D.        J vreten                                          7/8 tunnor
            Af by engien                                 23 laß
F.         Een engießhaga                              6 laß

3.         Frelßeheman                                  3 örß land
            Vtsädhe det ena åhret                    5 1/4 tunna
            Det andra åhret                              4 1/8 tunna
E.         Höö af by ängien                          18 laß
G.        Aff tuenne engießhagar                   4 laß

            Skog och mulebeet till nödtorften,
            lijthet fijskievatn.

(Karttext:)

Huffuen
Starr
Hård vald
Sand mylla
Sand mylla
Suagiord
Hård vald.
Hårdvald
Härdvald2
Starr
Hård vald.
Scala ulnarum.                  

1 Båda sidorna numrerade 134 ms
2 D.v.s. hårdvald