A9: 136


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Kalle ett skatteheman                    2 örß land
B.        Vtsädhe det ena åhret                    5 3/4 tunnor
C.        Det andra åhret                             4 1/2 tunna
D.        Eng till                                          50 laß
E.        Quarnställen bådhe till miölquarn och sågquarn
            men sågquarnen brukaß inthet.

            Skog, mulebeet och fijske vatn till nödtorften.

(Karttext:)

Västerledinge ägor.
Saniord
Sandiord
Suart mylla
Hård vald
Hård vald
Starr
Wyrsiön
Scala ulnarum.