A9: 137


(Rubrik:) Skiädrij sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Ygmundby 1 skatteheman             1 1/3 örß land
B.        Vtsäde det ena åhret                     4 1/4 tunna
C.        Det andra åhret                             4 1/8 tunna
D.        Höö till                                         28 laß

            Skog, mulebeet och fijske vatn till nödtorften.

(Karttext:)

Små starr
Sandiord
Lind
Sandiord
Hård vald
Starr
Ange siön.