A9: 138-139


(Rubrik:) Siwhundratz häradt        Skiädrij sochn
 

            Notarum Explicatio

A.        Östrelädinge     5 heman
1.         Skatteheman                      5 örß land
B.        Vtsädhe det ena åhret         4 5/8 tunnor
C.         Dett andra åhret                4 1/8 tunnor
D.         J wreterna                         1/2 tunna
E.         Höö till                              54 laß
F.         Engieß haga till                   4 laß

2.          Skatteheman                     4 3/4 örß land
             Vtsädhe det ena åhret        4 1/3 tunna
             Det andra åhret                 4 tunnor
G.         J vreterna                          3/4 tunnor
             Höö till                             50 laß

3.          Skatteheman                     2 1/3 örß land
             Vtsädhe det ena åhret        2 1/8 tunna
             Det andra åhret                 2 tunnor
H.         J vreterna                          3/4 tunnor
             Höö till                             25 laß

4.          Frelßeheman                      8 örß land
             Vtsädhe det ena åhret        7 3/8 tunnor
             Det andra åhret                  6 3/4 tunnor
J.           I vreten höö till                  2 laß
             Af byängen höö till             85 laß

5.          Skatteheman                      4 örß land
             Vtsädhe det ena åhret        3 9/16 tunnor
             Det andra åhrett                 3 3/8 tunnor
K.         I vreten                              1/8 tona1
             Höö till                              43 laß

L.          Såågquarn, kommer 1 halfparten till,
             den andra halfuaparten hörer 2 och 3 till.

M.         Miolquarn2, hörer 1 och 2 allena till

N.          Sågquarn och O miölquarn hörer 5 allena till

              God skog och mulebeet, fijskevatn till
               nödtorften.

(Karttext:)

Hårdvald
Lind
Sandiord
Sandiord
Hård vald
Adde siön
Sand mylla.
Sand mylla
Små starr
Hård vald
Hårdvald
Starr
Hård vald
Starr
Starr
Scala ulnarum   

1 D.v.s. tunna
2 D.v.s. Miölquarn