A9: 14

(Rubrik:) Dannerijdz skieplagh.


A.       Lijbby 2 hemman                                    
1.        Skatte hemman                                       9 örsland
B.       Vtsäde i Söre gärdet                               10 1/4 tunna
C.       J Norra gärdet                                        9 1/4 tunna
D.       Ehngh till                                                 27 laß
 
2.        Frelse hemman                                       3 2/3 öresland
B.       Vtsäde i Söre gärdet                               4 1/4 tunna
C.       J Norra                                                  3 3/4 tunna
D.       Ehngh till                                                11 laß
           Skogh och mulebete till nödtorften,
           jnthet fiskewatn.

(Karttext:)

Gribby äghor
Små starr
Hård vald
Lheer jord
Grundjord
Grybby ägor
Lheer jord
Kiula ägor.
Scala ulnarum

(Annan anteckning:)

Uti geometriska boken nummer 19, pagina 19, finnes något om rågången
och en utjord i Gribby.