A9: 140


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Fryhambra                            2 heman
1.         Skatteheman                        10 örß land
B.        Vtsäde det ena åhret             8 1/8 tunna
C.        Det andra åhret lijka
D.        Obrukat åker vid Kijlbron     3 1/2 laß
E.         J den brukade vreten            3/4 tunnor
F.         Höö till                                 64 laß
G.         En obrukatt vreet vid byn     1 tunna

2.         Skatteheman                         6 örß land
            Vtsäde det ena åhret             4 7/8 tunnor
            Det andra åhret lijka.
H.         Vtsäde vid Kylbron i vreten  2 1/2 tunna
J.          J den andra vreten ibiden1     1 tunna
K.         J vreeten vid byn                  1 tunna
             Höö till                                 38 laß

             Lijthen skog och mulebeet, inthet fijskevatn

             Till denna första skattegården ähr
             een skattevtiord                10 penning land
             huilken ähr belägen i fieller
             vthij Ößby gärdernar2.
             Vtsädhe huart åhret           1/2 tunna
             Höö                                  1 laß
             Fiellerne ähra noterade med J fol. 148.

(Karttext:)

Ößby ägor
Hård vald
Melby ägor
Fastbron
Sand mylla
Suag jord
Kylbron
Sand mylla
Leer mylla
Hårdvald
Torvalla ägor.
Leer mylla
Sand mylla.
Star och frekn
Sandmylla.
Leermylla
Små starr.
Darßgåle ägor.                          
1 D.v.s. ibidem
2 D.v.s. gärdena