A9: 141


(Rubrik:) Skiädrij sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Gulunge                 2 heman
1.         Skatte heman                       8 örß land
B.        Vtsädhe ded1 ena åhret         8 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                     6 1/2 tunna
D.        Höö till                                 76 laß

2.         Skatteheman        lijka i örtaal
            och ägor.

            God skog, mulebeet och fijskevatn.

            Gulunge torp, specificerat folio 144.

(Karttext:)

Gulunge siöön
Starr
Starr
Lermylla
Starr
Hårdvald
Kalftäppa
Starr
Hård vald
Suag iord
Hård våld2
Suag iord
Leer mylla
Lheer mylla.
Suag jord
Hård vald.
Scala ulnarum.              
1 D.v.s. det
2 D.v.s. Hård vald