A9: 142-143


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.        Skiädrij sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Darßgåle                     5 heman
1.         Skatteheman                        4 1/4 örß land
B.        Vtsäde det ena åhret             4 1/4 tunna
C.        Dett andra åhret                   4 tunnor
D.        J vreeterna                           1/2 tunna
E.         Een obrukatt åker vreet        1 tunna
F.         Höö af by engien                 38 laß
G.        Af een engeßhaga till             2 laß
H.        Af een annan slothaga           6 laß

2.         Skatteheman                        4 1/4 örß land
            lijka i åker och eng.
J.         J vreeterna                            1 1/4 tunna
K.        Af een engeßhaga höö till      2 laß

3.         Skatteheman                         7 1/2 örß land
            Vtsädhe det ena åhret            7 1/2 tunna
            Det andra åhret                     7 tunnor
L.         J vreterna                              1/4 tunna
            Höö till                                  64 laß

4.         Skatteheman Gamblebyn        8 örß land
M.        Vtsäde det ena åhret              5 1/4 tunna
N.         Det andra åhret                     5 1/2 tunna
O.         Vid Täppetorpet                   1 1/2 tunna
P.          Höö till                                 57 laß

5.          Nybyn skatteheman               8 örß land
Q.         Vtsädhe det ena åhret            8 tunnor
R.          På fiellen                               3/4 tunnor
S.          Det andra åhret                     6 tunnor
T.          På den andra fjellen               1 1/4 tunna
X.          Höö till                                 44 laß

Y.          Torpet kommer hele byn till, ligger ödhe bådhe
              åker och eng.

              Skog, mulebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Gulunge siön.
Melby ägor.
Hårdvåld1
Små starr
Fryhambra ägor
Hård vald
Star
Star
Torlunda ägor
Hufuen.
Suag iord
Leermyall
Lermylla
Starr
Star.
Starr
Hård vald
Leer mylla
Suag iord
Leer mylla.
Tääby ägor.
Lind
Sand mylla
Suag iord
Sand mylla
Leer mylla.
Hård vald
Starr.
Öster Läding ägor.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Hårdvald