A9: 144


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.       
2.         Gulunge torp hörer 2 i Gulunge till
B.        Vtsädhe det ena åhret           1 tunna
C.        Deet andra åhret                  3/4 tunnor
D.        Eng till                                  6 laß

E.
1.         J Gulunge torp vtsädhe det ena åhret     1 tunna
F.         Dett andra åhret obrukat                       1 tunna
G.         Höö till                                                 2 laß

            Deße vreeter och slotthagar brukaß vnder
            boolbyn.

(Karttext:)

Hård vald
Starr.
Sand jord
Sand jord
Lind.
Huffven