A9: 145


(Rubrik:) Skiädrij sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Mellby                  2 heman
1.         Skatteheman            6 örß land          
B.        Vtsädhe det ena åhret           5 3/4 tunnor
C.        Det andra åhret                    4 1/2 tunna
D.        I vreterna                             1 1/4 tunna
E.        Een engieß haga till               2 laß
F.        Obrukat åkervreet                3/4 tunna
G.        Eng vid byn till                     4 laß
            På engen vid Fastabron       8 laß
            huilken ähr noterat med <...> folio <...>

2.         Skatteheman, lijka i örtaal, åker
            och eng.
J.          J vreeterna                          3/4 tunnor
            Obrukat vreet                      3/4
K.        Engieß hagar till                   4 laß

            Skog till ved och gertzl, muleebeet
            lijthet, fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Norby ägor
Ößby ägor
Leer mylla
Hård vald
Leer mylla
Darßgåle ägor.
Rylanda ägor
Gulunge siön
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

Författad 1638 af Thoma Christiernsson