A9: 146-147


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.        Skiädri sochn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Rylandha                  2 heman
1.         Skatteheman            18 örß land          
B.        Vtsädhe det ena åhret           10 7/8 tunnor
C.        Det andra åhret lijka.
D.        I vreterna                             1 1/2 tunna
E.        Eng till                                  58 laß
F.        Torp till samma heman, brukaß af boolbyn.
G.        Säär1 huart åhr                       3/4 tunnor
H.        Engeßhaga till                        2 laß

2.         Skatteheman            6 örß land
            Vtsädhe det ena åhret           3 5/8 tunnor
            Det andra åhret lijka
J.          I vreterna                             1 1/2 tunna
            Eng till                                  20 laß

            Skog, mulebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Små starr
Hård vald
Suagiord
Sandmylla
Grund jord
Sand mylla
Grundjord
Gulunge siön
Små starr
Scala ulnarum.        1 D.v.s. såår.