A9: 148-149


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Ößby                  3 heman
1.         Skatteheman            6 örßland, 7 penningland         
B.        Vtsädhe det ena åhret           5 5/8 tunnor
C.        Det andra åhret                     5 1/4 tunna
D.        Eng vid Fastabron                25 laß
E.         J vreterna                             1 3/4 tunnor
F.         I ängien vid torpet                 5 laß

2.         Skatteheman lijka i örtaal, åker och eng.
G.        Vid torpet vtsädhe                 3/4 tunnor
H.         J vreterna                             1 1/4 tunna

3.         Frelßeheman                         3 örß land
            Vtsädhe det ena åhret            2 3/4 tunnor
            Det andra åhret                     2 1/2 tunna
            Frelßebondenß eng ligger serskild och ähr
            inthet afmätt.

            Här inne ähr een skattevttjord    10 penningland
           
kommer then större skattegården i Frijshambra
            till och ligger i fieller
J.         Vtsädhe det ena åhret                   1/2 tunna
            Det andra året lijka.
D.        Höö till                                       1 laß allenast

            Skog till ved och gertzl, mulebeet och fijske-
            vatn till nödtorften.

(Karttext, s. 148:)

Norby ägor
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Sand mylla
Melby ägor
Sand mylla
Gulunge siön.

(Karttext, s. 149:)

Biörken
Hård vald
Hård vald
Hård vald
Fastabron.
Scala ulnarum.