A9: 15

(Rubrik:) Täby sockn.


E.        Grijbby 3 hemman                                    
3.        Skattehemmanet                                     9 ores land1
F.        Vtsäde det ena åhret                              14 1/2 tunna
G.       Det andra åhret                                      13 1/2 tunna                                 
H.       Hård waldz ehngh till                              46 laß

4.        Frelße hemman                                      3 1/2 öres land
F.        Vtsäde det ehna åhret                            5 5/8 tunnor
G.       Det andra åhret                                      5 1/4 tunna
H.       Hård waldz ehngh till                              18 laß

5.        Chronehemman                                      3 1/3 örland
J.         Vtsäde det ehne åhret                            4 7/8 tunnor
G.       Det andra åhret                                      4 1/2 tunna
H.       Hård waldz ehngh till                              15 las
           Skogh, mulebete och fiske watn till nöd torften.

J.        Obrukat åker

(Karttext:)

Sand jord
Lheer jord
Rönninge söö.
Hårdhwaldh ehngh
Lheer jord
Sand jord
Libby ägor.
Hästinge ägor.

(Annan anteckning:)

Vide geometriska boken, numero 19, pagina 19.