A9: 150-151


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.      Skiädri sockn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Norby                  2 heman
1.         Skatteheman        16 örß land         
B.        Vtsädhe det ena åhret           13 tunnor
C.        Det andra åhret                     8 5/8 tunnor
D.        J vreterna                             1 1/2 tunna
E.         Höö till                                66 laß
F.         Af ängießhagarne                 10 laß

2.         Skatteheman                         8 örß land
            Vtsädhe det ena åhret           6 1/2 tunna
            Det andra åhret                     4 3/8 tunnor
G.        J vreterna                              1 1/2 tunna
            Eng till                                  33 laß
H.        Af hagarna höö                      6 laß

            Skog, mulebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Salmunge ägor
Biörken.
Hårdvald
Hård vald
Hård vald
Hård vald
Leermylla
Ößby ägor
Starr
Sand mylla
Leermylla
Melby ägor
Hård vald
Sand mylla
Rijlanda egor.
Scala ulnarum.