A9: 152


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Wlfryse ett cronetorp.         
B.        Vtsädhe det ena åhret            3 1/4 tunna
C.        Det andra åhret                     2 1/4 tunna
D.        Engier till                              30 laß
E          kommer frelße bonden i Östersyninge till 3 laß

            Skog och mulebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Hård vald
Suag iord
Sandiord
Små starr.