A9: 153


(Rubrik:) Skiädri sockn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Norkiäre ett cronetorp.         
B.        Vtsädhe det ena åhret            6 1/4 tunna
C.        Det andra åhret                     5 3/4 tunnor
D.        Engiar till                              78 laß

            Skog, muleebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Söderkiäre egor.
Präste ägorne i Rimbo
Hård vald
Små starr
Sandiord
Sandiord
Sand mylla
Karby ägor
Sand mylla
Biörnborgz ägor
Små starr
Söder kiäre ägor
Scala ulnarum.

(Annan anteckning, annan hand:)

 Författad år 1638