A9: 154-155


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.        Skiädri sockn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Simlunda                3 heman.
1.         Skatteheman                         9 1/3 örß land.            
B.        Vtsädhe det ena åhret            9 1/2 tunna
C.        Det andra åhret                     6 1/8 tunna
D.        J vreterna                              1 3/4 tunnor
E.         Höö af byengierna                 61 laß
F.         Höö af vreten                        3 laß

2.         Skatteheman                         5 örß land
            Vtsädhe det ena åhret            4 3/4 tunnor
            Det andra åhret                     3 1/4 tunna
H.        J vreterna                              2 1/2 tunna
            Engießhöö till                        33 laß
G.        Een slotthaga till                     3 laß

3.         Skatte heman                        7 örß land
            Vtsädhe det ena åhret            6 3/8 tunnor
            Det andra åhret                     4 5/8 tunnor
J.          J vreterna                             1 3/4 tunnor
            Höö till                                 46 laß

Skog, mulebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Västersynninge ägor
Starr
Hufrudan
Huffven
Starr
Sinnaren
Örßbecken
Hård vald
Västersyninge ägor
Holmengien
Sand mylla
Sand iord
Hård vald
Sandmylla
Sandmylla
Sandiord
Starr
Bodha ägor
Sandmylla
Hårdvald
Sandjord
Findstad ägor.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Författad år 1638