A9: 156


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Biörnborg ett Cronetorp
B.        Vtsädhe det ena åhret            5 tunnor
C.        Deet andra åhret                   3 1/2 tunna
D.        Engier till                               50 laß

            Skog och mulebeet till nödtorfthen.

(Karttext:)

Skarndalen
Hård vald
Starr
Norrkiära ägor
Sandmylla
Hemkierre
Sand mylla
Starr
Söderkiära ägor
Scala ulnarum

(Annan anteckning:)

Författad år 1638