A9: 157


(Rubrik:) Skiädri sockn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Söderkiära    ett Cronetorp
B.        Vtsädhe det ena åhret            9 tunnor
C.        I vreten till samma åhr            1 1/8 tunna
D.        Det andra åhret                      6 3/4 tunnor
E.         J vreten                                 2 tunnor
F.         Engier till                              72 laß
  
            Skog, mulebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Små starr
Norrkiäre ägor
Biörnborgz ägor
Sandmylla
Kiära siön
Sand iord
Små starr
Sand mylla
Sand mylla
Sand iord
Sand iord
Små starr
Västersyninge ägor
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Författad år 1638