A9: 158-159


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.        Skiädri sockn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Wäster syninge                      2 heman
1.         Croneheman                         10 örß land 
B.        Vtsädhe det ena åhret            10 tunnor
C.        Det andra åhret                      9 tunnor
D.        Engier till                               95 laß

2.         Croneheman   lijka i örtaal och ägor

            Skog, mulebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Söderkiära ägor
Små starr
Simlunda ägor
Sandmylla
Hårdvald
Sandmylla
Huffven
Lind
Suag jord
Sand mylla
Sand mylla
Sandmylla
Sand iord
Simlunda ägor
Starr
Östersyninge ägor.
Hård vald
Finstad ägor
Starr
Scala ulnarum