A9: 16

(Rubrik:) Dannerijdz skieplagh.


A.       Lötinge 1 skatthemman                           20 öres land
B.       J det ehna gärdet                                     20 1/4 tunna
C.       J dett andra                                            19 tunnor
D.       Hård waldz ehngh till                               90 las
           Skogh, mulebethe till nödtorfthen,
           fiskewatn någorlunda.

(Karttext:)

Sand jord
Lheer jord
Lermylla.
Lheer jord
Sand jordh
Leer mylla
Häst hage
Hård waldz ehngh
Rönninge söö