A9: 162-163


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.        Huseby sockn
 

            Notarum Explicatio

A.        Walby                      2 gårdar
1.         Skatteheman                          6 örß land 
B.        Vtsädhe det ena åhret             8 1/8 tunna
C.        Det andra åhret                      7 1/5 tunna
D.        J vreten                                  3/4 tunnor
E.         Eng till                                   34 laß
F.         Een slothaga till                      4 laß

2.         Skatteheman                          8 örß land
            Vtsädhe det ena åhret             10 3/4 tunnor
            Det andra åhret                       9 3/4 tunnor
G.        J vreten                                   1 tunna
            Eng till                                    46 laß
H.        Een slothaga till                       8 laß

            Här inne ligger een kyrkie vtjord   6 örß land
            Samma vtjord brukaß vnder Hußeby präste bool.
            Vtsädhe det ena åhret             8 1/8 tunnor
            Det andra åhret                      7 1/5 tunna
            Eng till                                    34 laß
J.          Een engießhaga till                  4 laß

(Karttext:)

Lijthen skog, mulebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Östresyninge ägor
Små star
Gruniord
Små starr
Sandmylla
Star.
Små star
Små star
Leer mylla
Sandiord
Grund jord
Sand mylla
Suag iord
Sand mylla
Finstad ägor
Leer mylla
Sand mylla
Hußeby ägor
Leermylla
Hårdvald och starr
Penningby ägor.
Scala ulnarum