A9: 164


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Östresyninge                  2 gårdar
1.         Frelßeheman                          11 1/3 örß land 
B.        Vtsädhe det ena åhret             10 1/8 tunna
C.        Det andra åhret                      9 9/16 tunnor
D.        J engierne höö till                    69 laß
E.         Engießhagar vid byn till          11 laß
            Een engieß haga vid Vlfryset till     3 laß
            huilken ähr noterat E folio <152>
 
2.         Croneeheman                 10 örß land
            Vtsädhe det ena åhret      8 7/8 tunnor
            Det andra åhret               8 7/16 tunnor
            På engierna höö till          60 laß
F.         Engießhagar till                7 laß

            Skog och muleebeet till nödtorften.

(Karttext:)

Hårdvald
Lind.
Hårdvald
Hårdvald
Sandmylla
Lind
Sandmylla
Hårdvald
Suag iord
Grundjord
Sandmylla
Star
Grundiord
Wästresyninge ägor
Små starr
Lind
Hußeby ägor
Walby ägor
Scala ulnarum.