A9: 165


(Rubrik:) Huseby sockn.
 

            Röödz sockn.

Tyckestadh                  fol. 166
Rijszby                        fol. 168
Gulberby                     fol. 169
Hertzby                       fol. 170