A9: 168


(Rubrik:) Siwhundratz häradt.
 

            Notarum Explicatio

A.        Ryßby               3 heman
1.         Croneheman      8 1/2 örßland
B.        Vtsäde det ena året           7 1/4 tunna
C.        Det andra                          5 tunnor
D.         J vreterna                         4 1/2 tunna
E.         Höö till                             19 laß

2.         Skatteheman                     8 örßland
            Vtsädhe det ena året         6 3/4 tunna
            Det andra                         4 5/8 tunnor
F.         J vreterna                         3 1/2 tunna
            Höö till                             18 laß

3.         Skatteheman                     7 1/2 örßland
            Vtsädhe det ena året         6 3/8 tunnor
            Det andra                         4 3/8 tunnor
F.         J vreterna                         3 tunnor
            Höö till                             17 laß

            Skog, mulebeet och fijskevaten
            ganska lijthet.

(Karttext:)

Hård vald
Gemlinge ägor
Små starr
Lång ängien
Suag iord
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Nääß ägor
Leer mylla
Hård vald
Tyckesta ägor
Starr.
Suag åker
Kamphaffve
Vreta ägor
Byle ägor