A9: 169


(Rubrik:) Röödz1 sockn.
 

            Notarum Explicatio

A.        Gulberby ett skatteheman  5 örß land
B.        Vtsedhe det ena åhret        8 tunnor
C.        Det andra åhret                 7 1/2 tunna
D.         J vreten                            3/4 tunnor
E.         Höö till                             38 laß

            Skog, mulebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Ange sion2
Hårdvald
Bolby ägor
Sandiord
Lind
Hårdvald
Sand iord
Hård vald
Hård vald
Lind
Små starr
Scala ulnarum.

1 Korrigerat från Huszeby ms
2 D.v.s. siön