A9: 17

(Rubrik:) Täby sochn.


A.       Arninge 4 hemman
1.        Skattehemman                                        9 ör land
B.       Vtsäde det ehna åhret                             10 tunnor
C.       Det andre åhret                                       9 tunnor
D.       Ehngh till                                                 19 las

2.        Skattehemman, lijka i öre thaall och äghor

3.        Frelse hemman                                       6 örland
B.        Vtsäde dett ehna åhret                           6 1/2 tunna
C.       Dett andre åhret                                      6 tunnor
D.       Ehngh till                                                  12 las 4.        Backa 1 frelsehemman                            4 örland
B.        Vtsäde dett ena åhret                              4 3/8 tunna
C.        Det andra åhret                                      4 tunnor
D.        Ängh till                                                 8 las
            Till samme by ähr skogh, mulebett och fiske-
            watn till nödtörften, såsom och
            ett torp på huilket Västregården
            såår huardere åhret                 1 1/4 tunna
            Eng vid torpet till                    13 laß

            Millangården en betzhaga ibidem
            af huilken kan giöraß åker       2 tunnor
            Höö sammastädeß till             13 laß
            Östregården höö ibidem till     8 laß
            Backegården höö ibidem till   5 laß
            Samma torp ähr afrijtet folio 20.

(Karttext:)

Lher jord
Lheer jord
Sandhjord
Lheer jord
Öster Arninge ägor.
Häst hage.
Hård waldz ehngh.
Sand jord.
Starr botn
Scala ulnarum.